Betalingskorting bij voorlopige aanslag IB en VPB 2018

Nieuws

De Belastingdienst heeft de voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2018 opgelegd. Zoals altijd, hebben wij van de Belastingdienst kopieën van de voorlopige aanslagen (service bericht aanslagen, SBA’s) ontvangen en deze aan u gezonden met de mededeling of de voorlopige aanslagen 2018 akkoord zijn bevonden

De voorlopige aanslagen 2018 kunt u op twee manieren betalen:

  • – In 11 gelijke maandelijkse termijnen (u kunt hiervoor de incassomachtiging gebruiken)
  • – In 1 keer

Bij een betaling in 1 keer, verleent de Belastingdienst een betalingskorting, mits er op tijd wordt betaald. Om gebruik te kunnen maken van de betalingskorting dient het bedrag van de totale aanslag minus de betalingskorting te zijn bijgeschreven op rekening van de Belastingdienst uiterlijk op de eerste vervaldatum van de aanslag. Dat is 28 februari 2018. Mocht u de mogelijkheid hebben om uw voorlopige aanslag in 1 keer te kunnen betalen, dan kan het verstandig zijn om de aanslag in 1 keer op tijd te betalen en gebruik te maken van de betalingskorting. De betalingskorting is een rentevergoeding voor de periode dat de aanslag te vroeg is betaald. Over de helft van het te betalen bedrag van uw voorlopige aanslag, vergoedt de Belastingdienst 4%. Dit zal veelal hoger uitkomen dan de spaarrentes die u ontvangt op een gewone bankrekening. De exacte hoogte van de betalingskorting staat op de aanslag vermeld. Wilt u een voorbeeldberekening zien van de betalingskorting of meer informatie hierover, zie hier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met ons kantoor.

Meer zoeken op: