Tegemoetkoming Lage Lonen

Nieuws

Lage-inkomensvoordeel (LIV). Het lage inkomensvoordeel is onderdeel van de loonkostenvoordelen voor werkgevers (LKV). Daaronder valt het LKV oudere werknemer, het LKV arbeidsgehandicapte werknemer, het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

–          Een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Werkgever kan maximaal € 2.000 per jaar per werknemer als vergoeding ontvangen.

Voorwaarden:

–          Werknemer dient minimaal 1248 uur per jaar bij werkgever te werken.
–          Werknemer dient een loon te verdienen tussen de 100% en 120% van het minimumloon (van een 23-jarige, gem. uurloon tussen € 9,82 en € 12,29).
–          Werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Op basis van de gegevens van het UWV keert de Belastingdienst de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Er hoeft dus geen aanvraag voor te worden ingediend. De vergoeding wordt op basis van het aantal gewerkte uren per jaar naar rato berekend.

Wilt u weten of u recht kunt hebben op het LIV en wat de hoogte en duur ervan is? Het ministerie van SZW heeft een online tool gepubliceerd voor een berekening; naar de regelhulp

Meer zoeken op: