Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Nieuws

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van kracht geworden.  Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor Went administratie en belastingadvies B.V.

Voor het verzorgen van een salarisadministratie treden wij op als rol van ‘verwerker’. Onze klanten zijn zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de gegevens van het personeel. Vanwege onze rol als verwerker sluiten wij met alle relaties met een salarisadministratie een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkingsovereenkomst leggen we vast wat er dient te gebeuren bij een eventueel datalek, hoe wij dit als verwerker zoveel mogelijk voorkomen met onze beveiligingsmaatregelen en onze gezamenlijke verplichtingen met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens. Deze betrokken klanten ontvangen de verwerkersovereenkomst in hun klantportaal met de mogelijkheid deze digitaal te accorderen.

Uiteraard hebben wij nog veel meer diensten die we verzorgen. Bijvoorbeeld de administratie, maar ook jaarstukken en fiscale aangiften. Voor die vormen van  dienstverlening is er echter geen  overeenkomst nodig. Voor deze dienstverleningen zijn wij geen ‘verwerker’, maar ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Vanuit de AVG is er geen verplichting tot overeenkomst tussen ‘betrokkene’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ gebruiken de persoonsgegevens alleen voor dienstverlening welke in de opdrachtbevestiging is overeengekomen en hebben een geheimhoudingsplicht hiervoor. Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens binnen ons kantoor kunt u nalezen middels de privacyverklaring op onze website.

Meer zoeken op: