Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%

Nieuws

Per 1 januari 2019 zal het verlaagde btw-tarief worden verhoogd van 6% naar 9%. Voor u is het belangrijk om te bezien of u deze prijsverhoging wilt en kunt doorberekenen in de prijs van uw producten/diensten. En waar moet u verder op letten?

Voor welke producten/diensten onder andere?

-Eten en drinken, horeca/restaurantdiensten
-Bloemen, planten en boomkwekerijproducten
-Gelegenheid geven tot sportbeoefening
-Diensten van fietsenmakers en kappers
-Schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar
-Veehandel
-Boeken, kunstvoorwerpen
-Let op, deze lijst is niet volledig

Voorbereiding voor ondernemers:

Indien u met uw producten/diensten te maken krijgt met de verhoging van het lage btw-tarief, is het van belang dat u uw prijzen en kassasysteem tijdig heeft aangepast. Verder komt er geen overgangsregeling, dus de reguliere regels rondom de verschuldigdheid van de btw bepalen of 6% of 9% is verschuldigd rondom de jaarovergang. Om dit voor u overzichtelijk te maken, hebben wij een schema gemaakt, dat hier te openen is.

Samenvattend komt het er dus op neer dat:

  • Btw percentage hangt dus af of je vooruitbetalingen ontvangt, of je het kas- of factuurstelsel toepast en of je verplicht bent facturen uit te reiken aan je afnemers.
  • Bij vooruitbetaling moet op het moment van de betaling wel duidelijk zijn om welke goederen en diensten het gaat.
  • Factureringsplicht is dus niet aanwezig bij levering aan een particulier!
  • De meeste ondernemers die factureren aan andere ondernemers zullen dus voor leveringen die in december 2018 plaatsvinden, nog voor dit jaar een factuur moeten uitreiken om zeker 6% in rekening te kunnen brengen!

Heeft u vragen over de verhoging van het lage btw percentage? Dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs bij ons kantoor.

Meer zoeken op: