Transitievergoeding

Nieuws

Transitievergoeding is een vergoeding die werkgevers verplicht zijn te betalen aan werknemers bij ontslag of wanneer een contract op uw initiatief niet wordt verlengd. Bij het einde van een contract met wederzijds goedvinden, hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald.

Omdat het bedrag van een transitievergoeding aanzienlijk kan zijn voor een werkgever, informeren wij u nog eens extra over deze transitievergoeding. Bovendien maakt de transitievergoeding onderdeel uit van de Wet werk en zekerheid (WWZ), welke per 1 januari 2020 zal worden gewijzigd in Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ook informeren wij u graag over deze wetswijzigingen. De achterliggende gedachte voor het nieuwe arbeidsrecht in 2020 is om de kloof tussen vast en flexwerk kleiner te maken en te stimuleren om personeel vast aan te nemen.

Wijzigingen per 01-01-2020 in het arbeidsrecht:

Transitievergoeding

  • Werknemers hebben recht op transitievergoeding vanaf 1e werkdag (op dit moment nog na 2 jaar). Ook tijdens de proeftijd.
  • De vergoeding bedraagt altijd een derde maandsalaris per dienstjaar.
  • Bij sluiting van een bedrijf door pensionering, ziekte of overlijden van de eigenaar en het bedrijf heeft 25 of minder werknemers dan kun je compensatie krijgen voor de transitievergoeding.

Ontslagrecht

  • De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond. Stel een werknemer functioneert onvoldoende, maar er is nog geen verbetertraject gestart en als gevolg hiervan raakt de arbeidsrelatie verstoord. Ieder afzonderlijk zijn deze gronden onvoldoende voor ontslag. Bij de nieuwe wetgeving kunnen twee of meer ontslaggronden worden gecombineerd tot een voldragen ontslaggrond (cumulatiegrond). Echter kan bij een cumulatiegrond de kantonrechter wel een hogere transitievergoeding toewijzen.

Oproepkrachten

  • Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van te voren worden opgeroepen of uiterlijk 4 dagen voor aanvang worden afgezegd. In de cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.
  • Na een periode van 12 maanden moet een oproepkracht een contract te krijgen voor een vast aantal uren. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn zoals de werknemer gemiddeld de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

Tijdelijke contracten, ketenregeling

  • U mag weer 3 contracten verstrekken in 3 jaar tijd. (Nu 3 contracten in 2 jaar)
  • De tussentijd tussen contracten om weer op nul te starten blijft in principe 6 maanden. Voor seizoensarbeid is al mogelijk dit te verlagen naar 3 maanden. Het wordt verruimd als terugkerend werk voor een periode van hoogstens 9 maanden kan worden verricht.

WW Premie straf voor losse en tijdelijke dienstverbanden

Het verschil tussen een vast dienstverband en een los dienstverband gaat 5 procent schelen in de WW-premie.  Voor alle sectoren. Over alle oproep-, nuluren, min/max- en tijdelijke contracten betaalt u vanaf 2020 een veel hogere ww-premie. Het is dus zaak deze hogere kosten tijdig in verkoopprijzen door te berekenen.

Wilt u meer informatie over het arbeidsrecht en de wetswijzigingen, neem dan contact op met uw adviseur bij ons kantoor.

Meer zoeken op: