Corona hulpmaatregelen voor het bedrijfsleven

Nieuws

Het staat buiten kijf dat het coronavirus een economische impact gaat hebben. Weliswaar is de impact niet overal gelijk. Per kantoor, per onderneming, per branche zijn er verschillen. Welke impact heeft het virus op uw bedrijfsvoering? Welke oplossingen zijn er voor u voorhanden?  Met deze nieuwsbrief willen wij u hierover informeren.

Uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen

Er kan bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor diverse belastingen (IB, VPB, OB en LH). Er dient schriftelijk gemotiveerd te worden dat uw bedrijf door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Als het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, wordt de invordering in ieder geval stil gezet. Later vindt de individuele beoordeling plaats.

Ook zal de Belastingdienst verzuimboetes indien er niet op tijd betaald kan worden, laten zitten.

Tenslotte kunnen wij voor u om een lagere voorlopige aanslag verzoeken, indien u een lagere winst verwacht.

Werktijdverkorting

In bepaalde situaties kunt u aanspraak maken op werktijdverkorting i.v.m. het coronavirus. Dit houdt in dat er een vergunning wordt verleend om werknemers tijdelijk minder tewerk te stellen en dat het UWV een tijdelijke WW-uitkering verstrekt. In het kort:

  • U verwacht dat er voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is
  • Geen werktijdverkorting mogelijk voor oproepkrachten, nul-urencontract en uitzendkrachten
  • Werktijdverkorting kan niet worden aangevraagd met terugwerkende kracht
  • Indien u een vergunning voor werktijdverkorting krijgt, vervalt uw loondoorbetalingsplicht. Werknemers vallen terug op de WW-uitkering voor het deel dat hun werktijd is verkort. Werkgevers betalen dus alleen de eerste 2 maanden 75% van het loon en daarna 70% zoals de WW werkt. Voor de rest valt de werknemer terug op een WW-uitkering. Waarbij werknemers die onvoldoende WW hebben opgebouwd pech hebben. Ook werknemers met hoge salarissen worden niet gecompenseerd voor het verschil met een veel lagere WW-uitkering. UWV maakt de WW-uitkeringen aan de werkgever over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Zie ook de informatie van de rijksoverheid
  • U vraagt de werktijdverkorting hier aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Geen werktijdverkorting voor ZZP’ers

De werktijdverkorting geldt niet voor ZZP’ers. U kunt als ZZP’er wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is in eerste instantie een renteloze lening via gemeente, indien u geen lening kunt krijgen van een bank. Achteraf wordt bekeken of uw bedrijf voldoende winstgevend is en of er geheel of gedeeltelijk dient te worden terugbetaald. Het is dus een tijdelijke uitkering om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Voorwaarden: minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam voor uw bedrijf en na de bijstandsverlening moet uw bedrijf levensvatbaar zijn. Zie eveneens de informatie van de rijksoverheid

Uiteraard is ons kantoor ook beschikbaar om u te helpen, te informeren en te begeleiden in deze coronacrisis.

Meer zoeken op: