Arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Nieuws

Vanaf 1 augustus 2022 zijn er een aantal regels veranderd voor werknemers. Wij willen werkgevers hierover informeren.

– Werkgevers hebben een extra informatieplicht. Binnen 1 maand nadat een werknemer bij u als werkgever start met werken, dient u de werknemer extra informatie over de arbeidsvoorwaarden te verstrekken. De verplichting geldt ook voor al bestaande dienstverbanden, als de werknemer daar om vraagt. De extra informatie omvat bijvoorbeeld afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, procedure bij ontslag, recht op scholing en verlofregelingen.

– Veelal is in een arbeidscontract opgenomen dat een werknemer geen nevenactiviteiten mag verrichten.  Vanaf 1 augustus zijn nevenwerkzaamheden toegestaan. Werkgever kan de activiteiten alleen beperken op grond van een objectieve reden. Voorbeelden van objectieve redenen zijn, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, vermijden belangenconflicten, gezondheid en veiligheid van de werknemer of overschrijden Arbeidstijdenwet.

– Voor een verplichte opleiding mag een werkgever geen studiekostenbeding meer afspreken. Een verplichte opleiding valt onder werktijd en dienst kosteloos te worden aangeboden.

Werkgevers, wees u zich van bovenstaande bewust. Een uitgebreide folder over de arbeidsvoorwaarden per 1 augustus kunt u hier bekijken. Ons kantoor kan u ook helpen bij de extra informatieplicht, het opstellen van een personeelshandboek of arbeidscontracten. Neem daarvoor contact op met uw adviseur bij ons kantoor.

Meer zoeken op: