Horizontaal toezicht

Went administratie en belastingadvies neemt  sinds augustus 2012 deel aan het Convenant Horizontaal Toezicht, dat gesloten is tussen ons kantoor enerzijds en de belastingdienst anderzijds.
Onze interne organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die hiervoor door de belastingdienst worden gesteld. Op grond hiervan is deelname aan Horizontaal Toezicht mogelijk. Het Horizontaal Toezicht houdt kort in, dat de Belastingdienst erkent dat het kwaliteitssysteem van ons kantoor zodanig sterk is, dat alle belastingaangiften die vanuit ons kantoor worden ingediend, zonder vragen direct kunnen worden afgewikkeld.

Horizontaal toezicht is namelijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst, de belastingplichtige en ons kantoor. Dit betekent dat eventuele twistpunten vooraf worden afgestemd met de Belastingdienst, in plaats van controles achteraf. Transparantie dus.

Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier en op een manier waarbij de belastingplichtige weet wat hij aan toe. Een doel van Horizontaal Toezicht is om het proces van transitie naar aangifte en aanslag beter in de greep te hebben. U zult sneller duidelijkheid krijgen over uw aanslag. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, er wordt gezorgd voor een goede dienstverlening, geen bemoeienis waar dat niet nodig is en een adequate handhaving waar dat wel nodig is.

Wilt u meer informatie over hoe het Horizontaal Toezicht in zijn werk gaat? Bel 071-5314686, stuur een mail naar info@wentadvies.nl of stuur een berichtje via deze website.