Corona Hulpmaatregelen: update 02-09-2020

Nieuws

NOW 3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf januari 2021 omhoog van 20% naar 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

 

Tozo 3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. De Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Vanaf Tozo3 moet u ook verklaren dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. Zakelijkvermogen,  de eigen woning en pensioenen blijven buiten beschouwing.

 

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni).
Tot en met 30 oktober 2020 kan de huidige TVL1 nog worden aangevraagd (Periode juli, augustus, september 2020). TVL2 kan worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2020.

 

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen, voor een periode van 3 maanden per aanslag. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af.

Als er alleen 3 maanden uitstel is aangevraagd, dan moet je na die 3 maanden alle betalingen van nieuwe belastingen weer hervatten.  Er bestaat een mogelijkheid om voor 1 oktober dit uitstel te verlengen tot 31 december 2020. Dit verlenging moet wel worden gemeld. De belastingdienst geeft daarover informatie.

Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen, is het uitgangspunt van de belastingdienst. Ondernemers krijgen twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe belastingaanslagen binnen de reguliere betaaltermijnen worden betaald. In de praktijk betekent dit dat de belastingen over de tijdvakken vierde kwartaal 2020, december 2020 en de 13e vierwekenperiode 2020 weer moeten worden betaald, aangezien de betalingsverplichting dan in 2021 valt.

Meer zoeken op: