Corona Hulpmaatregelen: update 02-06-2020

Nieuws

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten volgen de maatregelen elkaar snel op. Vandaar dat wij u met deze nieuwsbrief graag een aanvulling willen geven over de regelingen per heden. Bijzondere aandacht is er voor de belangrijkste maatregelen uit de steunpakket ronde 2 en de aanpassingen daarop van de afgelopen week.

  1. Welke voorwaarden gelden er voor de verlengde Tozo-regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt wordt met vier maanden verlengd tot eind september 2020. Er is wel een belangrijke wijziging: Er is nu wel een partnerinkomenstoets. Hetgeen simpelweg betekend dat als je een partner met inkomen hebt, er geen recht meer op TOZO is, tenzij het gezamenlijke inkomen onder het sociaal minimum zit. Ondernemers die een uitkering TOZO 1 hebben lopen, moeten deze verlenging wel aanvragen. Er is geen automatische verlenging.

  1. Update Tegemoetkoming Vaste Laste MKB (TLV )

Het kabinet verlengt het hele economische noodpakket (Noodpakket 2.0) met een extra maand tot 1 oktober 2020. Het maximale bedrag van de tegemoetkoming bedraagt € 50.000,–. Hierin is verdisconteerd, dat deze subsidie als omzet wordt meegerekend voor de NOW-regeling.
Doel is om bedrijven met hoge vaste kosten bestendiger te maken voor de crisis. Ook heeft het kabinet aangekondigd te onderzoeken hoe deze bedrijven na 1 oktober a.s. kunnen worden ondersteund m.b.t. een toekomstbestendig verdienmodel.

Aanvragen voor de TLV kunnen in de loop van juni worden ingediend. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

  1. Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

De periode voor het bijzonder uitstel van betaling van belastingen is verlengd tot 1 oktober 2020. De regeling houdt in dat er bij een melding direct 3 maanden uitstel komt, zonder belastingrente, invorderingsrente en zonder boete. Bij uitstel, langer dan 3 maanden, gaat ook een verbod op dividend en bonussen gelden. Is het uitstel voor meer dan € 20.000, dan moet er een derde-verklaring door een administratie- of accountantskantoor worden afgegeven die ingaat op de redenen van het uitstel en ingaat op een opgestelde liquiditeitsprognose.

  1. NOW-regeling 2.0

De tegemoetkoming in de loonkosten wordt verlegd voor een extra periode van 3 maanden. De periode moet aansluiten op de eerste gekozen periode. Hij kan dus ingaan op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De opslag voor loonkosten gaat omhoog van 30% naar 40%.
De referentiemaand voor NOW2 wordt de maand maart 2020. Extra eisen aan de NOW 2.0 zijn:
– Er mag over het jaar 2020 geen dividend worden uitgekeerd of aandelen worden ingekocht
– Verbod op bonussen voor het bestuur of directie
– Verplichte stimulering aan personeel om bij- en omscholing te gaan doen. Vanaf 1 juli komen er gratis opleidingen beschikbaar.
– De ontslagboete van 50% is vervallen zolang de ontslagaanvraag voor minder dan 20 werknemers wordt aangevraagd.

Meer zoeken op: