Corona Hulpmaatregelen: update 04-05-2020

Nieuws

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten volgen de maatregelen elkaar snel op. Vandaar dat wij u met deze nieuwsbrief graag een aanvulling willen geven over de regelingen per heden. Het kabinet werkt aan 6 nieuwe maatregelen om ondernemers te steunen, bovenop de belastingmaatregelingen die al zijn genomen. De maatregelen omvatten:

  1. Versoepeling urencriterium

Ondernemers die op jaarbasis minimaal 1225 uur aan hun onderneming besteden, hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrekken, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. Voor het urencriterium gaat de Belastingdienst er vanuit dat van 1 maart tot 31 mei 2020 ondernemers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook als dit in de praktijk vanwege corona niet het geval is.

  1. Werkkostenregeling

Eenmalig wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (waarin werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers kunnen geven) verruimd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever.

  1. Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Er zijn onder meer in de MKB sector veel DGA’s (directeur groot aandeelhouders) die meewerken in de BV waarin zij hun aandelen hebben. Er moeten loonheffingen worden afgedragen over een loon dat passend is, bij de arbeid die deze DGA’s verrichten. Ook als er minder omzet wordt behaald. In verband met de coronacrisis, mogen ondernemers uitgaan van een tijdelijk lager loon, welke in verhouding staat tot de omzetdaling van de BV.

  1. Fiscale coronareserve in de VPB-aangifte 2019

Er wordt gewerkt aan een regeling voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, om het verwachte verlies in 2020 door de coronacrisis als fiscale reserve al ten laste van de winst van 2019 te brengen. De reserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.

  1. Uitstel wetsvoorstel ‘excessief lenen bij eigen vennootschap’

DGA’s die schulden aan de eigen vennootschap hebben die hoger zijn dan € 500.000 (excl. de eigenwoningschuld) krijgen nu een jaar langer de tijd, namelijk tot 1 januari 2023, om dit af te lossen.

  1. Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers kunnen een betaalpauze van max. 6 maanden aanbieden van rente en aflossing. De fiscale aflossingsverplichting die geldt voor hypotheken zou volgens de huidige regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 moeten worden terugbetaald. Er wordt nu gewerkt aan een regeling waarbij de achterstand mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd of om de resterende lening te splitsen. Dan kan de achterstand bijvoorbeeld apart binnen 5 jaar worden terugbetaald.

Meer zoeken op: