Corona Hulpmaatregelen: update 07-04-2020

Nieuws

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten volgen de maatregelen elkaar snel op. Vandaar dat wij u met deze nieuwsbrief graag een aanvulling willen geven over de regelingen per heden.

Uitstel van betaling belasting voor ondernemers verder versoepeld:

Het aanvragen van uitstel van betaling van belasting kan nu met een makkelijk formulier op de site van de Belastingdienst. U verzendt het formulier met DigiD. U krijgt dan uitstel voor 3 maanden, niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 opeenvolgende maanden bijkomen.

Voor uitstel langer dan 3 maanden en een belastingschuld lager dan € 20.000, dient een brief te worden verzonden aan de Belastingdienst met bewijsstukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers  e.d. aanzienlijk zijn gedaald t.o.v. vorige maanden. Bij een schuld hoger dan € 20.000 is een verklaring van een derde nodig van de Belastingdienst. Ons kantoor kan u daarbij helpen.

NOW-loket geopend: Tegemoetkoming in loonkosten

Vanaf maandag 6 april is het loket voor de belangrijkste hulpmaatregel, de NOW (die tot maximaal 90% van de loonsom compenseert) geopend bij het UWV. De aanvraag kan van 6 april tot en met 31 mei worden gedaan. Om deze maatregel aan te kunnen vragen heeft u op dit moment geen EH3-Herkenningsmiddel nodig. De aanvraag wordt online gedaan middels een formulier. Het formulier wordt afgedrukt, ondertekend, weer in gescand samen met een kopie van uw bankafschrift, geüpload en digitaal aan het UWV verzonden.

TOGS-loket geopend: Compensatie getroffen sectoren

Bedrijven die direct getroffen zijn door de verplichte sluitingen (afhankelijk van je SBI-code) en moeilijk hun omzet kunnen inhalen krijgen een eenmalig bedrag ter dekking van lopende kosten. Dit bedrag bedraagt € 4.000 per onderneming. De aanvraag kan worden ingediend bij het RVO en kan verzonden worden met eHerkenningsmiddel niveau 1 of DigiD.

Tozo-regeling via de gemeente: Inkomensondersteuning en leningen

Het hangt af van uw woongemeente of u de aanvraag voor Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) al kunt doen. Er zijn gemeenten bekend waar de aanvraag al gedaan kan worden.  De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 juni 2020. De regeling betreft een uitkering voor levensonderhoud en vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Of een lening voor bedrijfskapitaal. De aanvraag kan bij de woongemeente digitaal worden ingediend en verzonden worden middels een DigiD.

Meer zoeken op: