Dividendbelasting

Als een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, winst uitkeert aan de aandeelhouders natuurlijke personen, dan moet er belasting worden betaald. Deze dividendbelasting wordt betaald door degene die de dividenduitkering ontvangt, de aandeelhouder. De inhouding vindt plaats door de vennootschap welke het dividend uitkeert. De aandeelhouder geeft in zijn persoonlijke aangifte inkomstenbelasting dit dividend aan. Het geldende belastingtarief in box 2 is in 2018 25%, maar gaat de komende jaren stijgen. Kies dus het geschikte moment voor een uitkering! Echter op het moment dat de besloten vennootschap het bruto dividend uitkeert, wordt er al direct 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Omdat dividendbelasting een voorheffing is van de inkomstenbelasting, wordt er later in de aangifte inkomstenbelasting dus nog per saldo 10% bijbetaald om aan het tarief van 25% te komen.

Voor de uitkering van dividend dient er een aparte aangifte per keer te worden ingediend bij de Belastingdienst. Deze aangifte en de afdracht van deze 15% dividendbelasting dienen binnen één maand na de dag waarop tot het dividend is besloten te geschieden. Went Administratie kan voor u uitrekenen wat fiscaal gezien het slimste is om uit te keren aan dividend. Daarnaast verzorgen wij voor u  de aangifte dividendbelasting. U ontvangt van ons een overzicht met de over te maken bedragen, op welke rekeningen en wanneer. U hoeft verder nergens aan te denken en kunt genieten van uw dividend!

Wilt u een afspraak maken voor belastingadvies? Bel 071-5314686, stuur een mail naar info@wentadvies.nl of stuur een berichtje via deze website.