Schenk- en Erfbelasting

Schenkbelasting

Wilt u graag aan iemand of een instelling iets schenken? Dat kan, maar niet zonder rekening te houden met de schenkbelasting. Afhankelijk van aan wie u schenkt en de totale waarde van de schenking dient er belasting te worden betaald. Zelfs de tarieven variëren. Wilt u schenken aan uw partner of kinderen, dan is het tarief bijvoorbeeld lager dan wanneer u zou willen schenken aan uw kleinkinderen.  Naast de belaste schenkingen bestaan er ook vrijstellingen. Als u uw kinderen afgerond niet meer dan € 5.300 en anderen niet meer dan € 2.100 schenkt, dan is dit vrijgesteld en hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald. Daarnaast zijn er ook vrijstellingen wanneer u uw kind bijvoorbeeld eenmalig geld wil schenken voor de aankoop van een huis of studie. Naast vrijstellingen zijn er ook bijzondere regelingen. Bijvoorbeeld de regeling dat giften aan een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) aftrekbaar zijn in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, en dat de ANBI zelf is vrijgesteld van schenkbelasting. Went Administratie en belastingadvies kan u voor uw situatie adviseren en begeleiden bij het schenken. Zo blijft een schenking leuk en komt de Belastingdienst niet achteraf nog om de hoek kijken!

Erfbelasting

Komt u in aanraking met het overlijden van uw dierbare? Naast uw verdriet van het grote verlies, komt er dan veel op uw af. Allerlei zaken dienen dan geregeld te worden, waar u waarschijnlijk helemaal niet op zit te wachten op dat moment. Went Administratie kan in ieder geval voor u de zorg uit handen nemen wat betreft de fiscale en administratieve gevolgen. Ongeveer vier maanden nadat iemand is overleden verstuurt de Belastingdienst een uitnodiging erfbelasting naar de erfgenamen. Wij kunnen u helpen bij het invullen van deze aangifte. Als er sprake is van een nalatenschap, dan moet daarover belasting worden betaald, de erfbelasting. Ook hierbij gelden vrijgestelde bedragen. Voor een echtgenoot/partner is de vrijstelling het hoogst. Voor samenwoners ligt de situatie wat ingewikkelder. Een erfenis voor iemand buiten de familie kan natuurlijk ook. De vrijstelling is dan zeer gering. Wanneer er een erfenis wordt achtergelaten aan een goed doel, dan hoeft daarover geen erfbelasting te worden betaald. Kortom, de situatie is bepalend voor de vrijstellingen en te hanteren tarieven. Wij informeren u hierbij graag.

In sommige gevallen wordt er in geval van overlijden ook een onderneming achtergelaten.  Hoe zit het met de opvolging daarvan? En wat gebeurd er als u geen opvolging voor uw bedrijf heeft. Went Administratie is bekend met bedrijfsopvolgingsregelingen en kan u goed informeren en begeleiden in alle gevallen.

Ook is het mogelijk om nog tijdens het leven maatregelen te treffen om de latere erfbelasting te verminderen. Hiertoe bestaan vele mogelijkheden die geheel afhankelijk zijn van uw eigen specifieke situatie. Voor overleg over dit onderwerp kunt u met ons contact opnemen.

Wilt u een afspraak maken voor belastingadvies? Bel 071-5314686, stuur een mail naar info@wentadvies.nl of stuur een berichtje via deze website.