Kinderopvangtoeslag

Heeft u een kind dat naar de kinderopvang gaat terwijl u aan het werkt bent? Dan kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze bijdrage ontvangt u niet van uw werkgever, maar die krijgt u van de Belastingdienst.  Er zijn echter wel regels en voorwaarden aan verbonden. U kunt bijvoorbeeld alleen toeslag krijgen als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een dagopvang of buitenschoolse opvang. Verder kunt u alleen toeslag krijgen voor maximaal 140% het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Als u zelfstandig ondernemer bent, wordt er gekeken naar het aantal uur die u per jaar besteedt aan uw bedrijf en bij wisselende uren, naar een gemiddelde. Wanneer één van de ouders niet werkt, heeft u ook geen recht op kinderopvangtoeslag op een paar uitzonderingen na. Voor de kinderopvangtoeslag is er geen sprake van een inkomensgrens, zoals dat bij andere toeslagen wel het geval is. Dat betekend niet, dat er helemaal geen rekening met uw inkomen wordt gehouden. Over het algemeen geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder opvangtoeslag u krijgt. Wanneer u meer kinderen naar de opvang laat gaan, is dit ook van invloed op de totale hoogte van de toeslag.

Het is belangrijk om het verzoek van kinderopvangtoeslag juist in te dienen, zodat u uzelf niet te kort doet, maar ook niet achteraf hoeft terug te betalen. Het is tevens belangrijk om de toeslag op tijd te regelen,  want de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen met terugwerkende kracht is beperkt. Er kan alleen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd tot 3 maanden na de maand van het ontstaan van het recht op toeslag. Went Administratie helpt u bij het juist en tijdig indienen van uw kinderopvangtoeslag! Ook bij wijzigingen in uw situatie is het van belang om dat tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Wij doen dat graag voor u.

Wilt u een afspraak maken voor belastingadvies? Bel 071-5314686, stuur een mail naar info@wentadvies.nl of stuur een berichtje via deze website.